İlişkilerde, evliliklerde yaşanan çatışmaların birçok farklı nedeni olabilmektedir. Bu konuda yaygın olan belli başlı bazı nedenler vardır. Evlilikte, İlişkilerde Yaşanan Çatışmaların Nedenleri ile ilgili Psikolog Hepsen Gürbey'in "Evlilikte, İlişkide Yaşanan Çatışmalar" başlıklı köşe yazısını okumanızı öneririz.

Evlilikte, İlişkilerde Yaşanan Çatışmaların Nedenleri?

İlişkilerde, evliliklerde yaşanan çatışmaların birçok farklı nedeni olabilmektedir. Bu konuda yaygın olan belli başlı bazı nedenler şöyle sıralanabilir:

İletişim Problemleri: İletişim eksikliği veya etkili iletişim becerilerinin olmaması durumu ilişkide anlaşmazlıklara neden olabilir. Yanlış anlamalar, duyguların ifade edilmemesi ya da yanlış ifade edilmesi, iletişim kopuklukları gibi durumlar çatışmayı tetikleyebilmektedir.

Farklı Beklentiler: İlişkideki her bireyin farklı beklentileri, ihtiyaçları ve istekleri olabilmektedir. Bu beklentilerin uyumsuzluğu da zaman zaman ilişkide anlaşmazlığa sebep olabilmektedir. Örneğin bir partner daha fazla bağımlılık isterken diğer partner daha fazla birlikte zaman geçirmek isteyebilir.

Değer Farklılıkları: Partnerlerin temel değerleri, inançları veya yaşam prensipleri arasındaki farklar çatışmaya sebep olabilmektedir. Örneğin bir partner için kariyer ön plandayken diğer partner için aile ön planda olabilir.

İlgisizlik veya Reddetme: Bir partnerin diğerine ilgi göstermemesi veya onu reddetmesi, ilişkide anlaşmazlıklara ve çatışmalara sebep olabilmektedir.

Güvensizlik: Partnerlerden birinin diğerine ya da ikisinin de birbirine güvenmemesi, güven eksikliği yine ilişkide çatışmaya sebep olabilmektedir.

Stres ve Baskı: İş, finansal zorluklar, aile sorunları gibi dış faktörler de ilişkide çatışmalara neden olabilmektedir.

Geçmişten Gelen Sorunlar: Her iki partnerin de geçmiş ilişkilerinden kaynaklanan travmaları veya alışkanlıkları olabilmekte ve bu durum da ilişkide çatışmalara neden olabilmektedir.

Güç Mücadelesi: Partnerler arasında güç dengesi veya kontrol konusunda anlaşmazlıklar çatışmalara neden olabilmektedir.

Kişisel Faktörler: Bireysel stres, öfke yönetimi problemleri, kişilik farklılıkları gibi problemler de ilişki de çatışmalar yaratabilmektedir.

Duygusal Bağlılık ve Bağımlılık: Partnerlerden biri ya da her ikisi de duygusal anlamda diğer partnere bağımlıysa bu bağımlılık durumu çatışmalara sebep olabilmektedir.

Peki tüm bu sorunlarla baş edebilmenin yolu nedir?

Bu çatışmaları önlemek için çeşitli stratejiler ve yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Ben tüm bu stratejilerin öncesinde partnerimize duyduğumuz sevgi bağını hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Sevginin iyileştirici gücü olduğu bir gerçek. Her şeyin ötesinde hayatımıza aldığımız partneri neden sevdiğimizi bir hatırlayalım, ilişkimiz bizde en çok hangi hissi besledi ve besliyor? Asıl sorunumuzun kaynağı ne? Sevgimiz mi yoksa yukarıda bahsettiğimiz sorunlardan biri mi? Eğer bu soruya cevabımız yukarıdaki sebeplerden biriysesevgi, saygı ve anlayış ile aşağıdaki yaklaşımları kullanmak çatışmaları önlemede ya da en aza indirmede işe yarayacaktır. İlişkilerde çatışmalardan kaçınmak veya onları en aza indirmek için partnerler aşağıdaki stratejileri uygulayabilirler:

Açık ve Dürüst İletişim:Her iki partner de duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmeli ve birbirlerini anlamaya çalışmalıdır.

Empati Gösterme: Empati, partnerin duygularını anlamak ve onların perspektifinden bakabilmek demektir. Çatışmaları önlemeye yardımcı olmasının yanında ilişkiyi güçlendirme konusunda da empati göstermek işe yaramaktadır.

Değer Verme: Partnerin duygularına ve ihtiyaçlarına değer verip yanıt vermek çatışmaları azaltmaktadır. Partneri anlayışla karşılamak ilişkideki uyumu arttırabilmektedir.

Güven Oluşturma: Güvenilir olmak, verilen sözlerin tutulması, kararlılık gösterebilmek ilişkideki güveni arttırabilmektedir.

Ortak Çözüm Arayışı: Anlaşmazlıkların çözümü için işbirliği yapmak bu noktada önemlidir. Her iki partner de sorunları birlikte ele almalı ve iki taraf için de uyumlu çözümler bulmak için birlikte çalışmalıdır.

Zaman Ayırma: İlişkide birlikte zaman geçirmek, ilişkinin sağlığını, kalitesini ve dayanıklılığını arttırmaktadır. Ortak ilgi alanlarına yönelmek ve birlikte keyifli zaman geçirmek çatışmaları azaltabilmektedir.

Dengeyi Sağlama: Her iki partnerde hem kendilerinin hem de partnerlerinin kişisel alanlarının ve ihtiyaçlarının olduğunu bilmeli ve bu alan ve ihtiyaçlara saygı göstermelidir.

Stres Yönetimi: Stresli zamanlarda her iki partner de duygularını kontrol etme ve olumlu bir şekilde tepki gösterme becerilerini geliştirmelidir.

Profesyonel Destek Almak: İlişkide yaşanan çatışmalarla partnerler başa çıkamadıklarını düşündüklerinde profesyonel yardım almak önemlidir. Bir uzman, çiftlere iletişim becerileri, çatışma çözme stratejileri ve ilişkiyi güçlendirme konularında destek sağlayabilmektedir.