ÖZEL EĞİTİM NEDİR ,ÖZEL EĞİTİMCİ KİMDİR?

Bireyin gelişimi, anne karnında başlar ve yaşamı boyunca devam eder.Canlılar arasında gelişimsel evreleri tamamlamadan doğan tek canlı insandır. Bu sebeple ebeveynin bakımına muhtaç olan birey, çevre ile etkileşimini ebeveyni üzerinden başlatır ve zamanla bağımsızlaşmaya başlar. Her bireyin gelişimsel ivmesi, akranları ile bir olmayabilir.Öğrenme becerileri, motor becerileri veya sosyal-iletişim becerilerinde farklılıkları olabilir. Ebeveynler ve çocuğun bakımını üstlenen kişiler, çocukları ile gözlemleri sonucu, kıyaslama yapabilir ve çocuğun doktoruna başvurarak , gelişimsel farklılıkları ile ilgili bilgi alabilir.Başvurulan uzman, çocuğu değerlendirdikten sonra , ihtiyaç duyulursa, çocuğu özel eğitime yönlendirebilir.

Işte bireyin gelişimsel farklılıklarını ona uygun şekilde desteklemeye yönelik olarak oluşturulan sistematik eğitim, özel eğitimdir.

Aileler bu eğitim sürecinin planlanması ve uygulanması için profosyonel bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Eğitimin organize edilmesi için , bir özel eğitim öğretmenine başvurur ve özel eğitim öğretmeni bireyi eğitsel olarak değerlendirerek takvim yaşı ile gelişimsel yaşı arasındaki farkı desteklemeyecek programı oluşturur. Bu program ile birlikte aynı zamanda eğitim yöntemi ve sıklığıda belirlenmiş olur. Her bireyin kendine özgü bir performansı olduğu için, oluşturulan bu programda ona özgüdür.

Özel eğitimin en büyük katılımcılarından birisi de ailedir. Eğitim ortamında edinilen bilginin günlük yaşama aktarılması ailenin katılımı ile birlikte olur. Aile programa etkin şekilde dahil olarak ve özel eğitim öğretmeninden bilgi alarak çocuğunun eğitimini destekler.

Özel eğitim kapsamında bireye özgün olarak oluşturulan program, öğretimin yanısıra duygusal gelişimini de desteklemelidir. Bu eğitim, bireyin bilgiyi öğrenmesinin yanısıra öğrenilenin hayata aktarılmasına, bireyin bağımsızlaşmasını önemser.Bu noktada özel eğitim öğretmeninin donanımı,alan mezunu olması, farklı gelişenlerde terapi eğitimlerinin olması ve bir çocuğun ihtiyacına yönelik bir ekip oluşturması önemlidir. Bu ekibin içerisinde, dil konuşma terapistleri, ergoterapistler,psikologlar, gerektiği noktada gölge öğretmenlerde yer alır. Özel eğitim öğretmeni belirli aralıklarla çocuğun gelişimini, gelişim testleri ya da informel değerlendirme yöntemleri ile test eder ve aileye bilgilendirmelerde bulunur.

Özel Eğitim Öğretmenleri

Derya Durali / Serdar Alan