Projemizi büyük bir heyecan ve olumlu sonuçlarla tamamladık! Slovakya'nın proje koordinatörü, Almanya ve Türkiye’nin ise işbirlikçi ülke olarak yer aldığı 'City in Photo' projemizi başarıyla sonlandırdık. Mart 2022'de başlayan ve 2 yıl süren bu proje, Erasmus     K-210 Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında gerçekleşti. Proje boyunca tüm katılımcılar, temel düzeyden başlayarak fotoğrafçılık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan birçok farklı atölyeye profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde katılma fırsatı buldular. Web 2.0 araçlarını deneyimleyerek çektikleri fotoğrafları çeşitli programlar kullanarak geliştirdiler. Katılımcılar sadece bu alanda bilgi ve deneyim kazanmakla kalmadı, aynı zamanda farklı ülkelerin ve kültürlerin mirasına tanıklık ettiler, fotoğrafçılıkla ilgili fikirler edindiler, ortak yabancı dil olan İngilizce sayesinde dil becerilerini geliştirdiler ve kalıcı dostluklar kurup unutulmaz anılar biriktirdiler. Projemizin bir parçası olarak öğrencilerimiz ve tüm katılımcılarımız çeşitli etkinliklere katıldılar. Kültürel ve beceri odaklı bu etkinliklerle, dil kazanımlarının pratiğe dönüştürülüp geliştirildiği bir ortam sağladık ve yeni ufukların kapılarını araladık. İstanbul Anadolu Lisesi olarak, okul müdürümüz İsmail Yörük'ün her adımda güçlü desteğiyle yenilikçi, çağdaş ve araştırmacı bir vizyonu sürdürmekteyiz. Her yeni deneyimin farklı ve çağdaş ufuklar açacağının farkında olarak, donanımlı, bilgili ve vizyon sahibi Türk gençleri yetiştirmek amacıyla yenilikçi çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Temel Milli Eğitim Müfredatını destekleyici çalışmaların yanı sıra Avrupa projeleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretmenlerimize hayatın farklı alanlarında yeni deneyimler ve beceriler kazandırarak ülkemizin ve gençlerimizin ilerlemesine katkı sağlayacağız.

We have successfully concluded our project with great enthusiasm and positive outcomes. The 'City in Photo' project, which began in March 2022 and spanned over two years, was carried out under the Erasmus K-210 Small-Scale Partnerships in School Education framework, with Slovakia as the project coordinator and Germany and Turkey as collaborative countries.Throughout the project duration, participants had the opportunity to engage in various workshops led by professional photographers, aimed at enhancing their photography skills from foundational levels. Utilizing Web 2.0 tools, they refined their captured photographs using a variety of software programs.Beyond acquiring knowledge and expertise in photography, participants were exposed to the cultural heritage of diverse nations and cultures. They gained insights into the art of photography, improved their language proficiency through English—the common foreign language—and fostered enduring friendships, while also creating cherished memories.As integral components of the project, our students and all participants actively participated in diverse activities. Through culturally and skill-focused events, we provided a conducive environment for the practical application and enhancement of language skills, thereby opening doors to new horizons.At Istanbul Anadolu High School, under the steadfast guidance of our school principal, İsmail Yörük, we remain committed to upholding an innovative, contemporary, and research-oriented vision. Recognizing that each new experience brings forth unique and contemporary perspectives, we are dedicated to continuing our innovative endeavors and projects to nurture well-equipped, knowledgeable, and visionary Turkish youth.

In addition to supporting the fundamental National Education Curriculum, we endeavor to contribute to the advancement of our nation and its youth by collaborating on European projects. Through these endeavors, we aim to provide students and teachers with enriching experiences and skills across various spheres of life.