SEZGİSEL BAKIŞ

Sezgiler algılandığında derinsel bir kavrayış ortaya çıkar. Sezgi, iç dünyadan şimşek gibi çakınca, kişi şu an'da kalabilir ve geçmiş, gelecekten özgürleşir. Böylece kişi, sessiz bir gözlemci olur ve olaylara dışarıdan bakar. Aydınlanma gerçekleşir ve her şeyle empati kurulabilir.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Sezgili Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde varoluşun olağanüstü güzellikleri yaşanır. Birey, her an'ının farkında olarak yaşar ve hayatı kucaklar. Sezgi ve farkındalık sayesinde derinlerde saklanmış her güzelik yaşanır.

"Sezgili Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada sezgisel farkındalığın nasıl geliştirilmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Sezgi içsel bir olgudur. Sezgisel bakış sayesinde farkındalık yükselerek derinleşir. Farkındalık derinleştiğinde, kişi kararlarını daha net bir şekilde alabilir. Sezgilere güvenmek çok önemlidir. Sezgileri doğrultusunda hareket eden birey, kendisine de güvenir.

Sezgi gözleriyle hayata bakıldığında zihin aşılır ve zihinsel sessizliğe ulaşılır. Bilinç yükselir ve sıradışı olaylar yaşanmaya başlanır. Zihinsizlik yaşandığında negatif düşünceler artık bireye rahatsızlık vermez. Şjmdiki an'la bir bütünleşme yaşanır ve sınırlayıcı herşey aşılır.

Sezgi sayesinde varoluşla uyum içinde yaşanır ve birey, varoluşun akışında olur. Varoluşsal gizem ve heyecan yaşanır. Spiritüel yaşam algılanır ve sezginin neden olduğu merak, hayret olguları güçlenir. Değişim sayesinde birey, kendisini yeniden masum ve saf bir çocuk gibi hisseder. Varoluşun sonsuz güzelliği yaşanır.

Her gün uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde tam bir özgürleşme gerçekleşir. Sezgiler, kişiyi sahiplenmeden kurtarır ve bencillikten özgürleştirir. Hayat yeniden anlam kazanır ve zihnin köleliğinden kurtuluş gerçekleşir.

Mutlu değişimler...

Neval Kütük
Değişim Uzmanı
Dünya Değişim Akademisi
www.dunyadegisimakademisi.com.tr
[email protected]
0530 877 06 04